Veličina je bitna: zbog čega sektor obrazovanja treba ozbiljno shvatiti veličinu zaslona

Projektori i revolucija u veličini zaslona

Veličina je bitna: zbog čega sektor obrazovanja treba ozbiljno shvatiti veličinu zaslona

Tehnologije za vizualnu komunikaciju, kao što su projektori i plošni zasloni, revolucionariziraju metode podučavanja u školama i na fakultetima zbog načina na koji današnje generacije pamte informacije. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, 80 % obrazovnog materijala pamti se pomoću vizualnih sredstava, a 90 % kroz interaktivne lekcije, dok, s druge strane, na verbalnim predavanjima ex-cathedra učenici zapamte samo 25 % sadržaja. Kako se tradicionalne metode podučavanja sve manje koriste, a digitalizacija (provođenje sve više vremena u zatvorenom prostoru i ispred zaslona) je sve prisutnija, jača i njen utjecaj na vid pojedinca. Štoviše, u usporedbi sa stanjem prije 50 godina zabilježen je dvostruki porast miopije (kratkovidnosti) među polovicom europske mladeži.

Međutim, unatoč dokazanoj ulozi koju veličina zaslona igra u tom porastu, znanstvenicima nedostaju osnove za utvrđivanje pravilne uporabe zaslona.

Kada govorimo o uporabi zaslona prilikom podučavanja u školama, na raspolaganju su dva izbora: plošni zasloni i projektori. Iako sve veći broj škola uvodi plošne zaslone u učionice zbog općeg dojma da su oni bolji izbor, činjenica je da zapravo 58 % učenika ne može čitati sadržaj s plošnog zaslona veličine 70 inča. Stoga bi osobe nadležne za donošenje odluka u obrazovnom sektoru trebale razmotriti projektore kao bolje rješenje. Projektori su, zapravo, mnogo odgovorniji i fleksibilniji izbor. Međutim, iako se u razdoblju od 2016. do 2020. prema složenoj godišnjoj stopi rasta očekuje rast tržišta interaktivnih projektora u stopi od 27 %, još uvijek ne postoji jedinstveno europsko zakonodavstvo po tom pitanju. Stoga se obrazovni sektor oslanja uglavnom na opće smjernice o pravilnoj namjeni i uporabi ove tehnologije u učionicama.

Suvremeni projektori izuzetno su napredni: ne samo da pružaju iznimno visoku kvalitetu i svjetlinu boja, već nude i mogućnosti povezivanja koje omogućuju spajanje s vlastitim uređajima (BYOD) i interaktivnom senzornom i dodirnom tehnologijom, te pružaju veću projekciju bez iskrivljenja slike. Izuzetno su prijenosni i prilikom skladištenja zauzimaju mnogo manje prostora zahvaljujući mogućnosti uvlačenja zaslona. No unatoč svim prednostima, uporaba projektora – kao, uostalom, i bilo koje tehnologije – nosi određene rizike u slučaju da se ne poštuju propisani standardi za veličinu prostorije, broj nazočnih osoba i veličinu zaslona. Stoga je nužno da osobe nadležne za donošenje odluka u obrazovnom sektoru izrade dobro osmišljenu strategiju prilikom razrade preduvjeta za učionice koji trebaju biti zadovoljeni kako bi se nabavila tehnologija koja će najbolje odgovarati svojoj namjeni.

Kao vodeća tvrtka na tržištu projektora tijekom proteklih 13 godina i bliski suradnik niza škola i obrazovnih institucija, tvrtka Epson dobro je upoznata s načinom na koji dobra vidljivost projiciranih informacija unutar učionice utječe na ishode učenja. U sklopu svog društveno odgovornog poslovanja, tvrtka Epson ulaže stalne napore kako bi njeni proizvodi u potpunosti zadovoljavali potrebe korisnika. Prepoznajemo potrebu za jasnim smjernicama i partnerskom suradnjom kako bi osigurali uporabu zaslona pravilnih veličina, visoke kvalitete i jasne vidljivosti, uzimajući u obzir udaljenost od zaslona, kako bi se svima pružila jednaka prilika za sudjelovanje u nastavnom sadržaju i dijeljenje informacija. Današnje metode učenja daleko nadilaze nekadašnju jednosmjernu prezentaciju sadržaja grupi učenika. Učenici danas prezentiraju sadržaj jedni drugima i upotrebljavaju zaslone za međusobnu suradnju u većim skupinama. Stoga je učionicama potreban proces planiranja koji će olakšati integraciju odgovarajuće tehnologije.

Iako ne postoji jedinstveno zakonodavstvo, postoji nekoliko okvirnih praksi koje bi trebale služiti kao smjernice za postizanje minimalnog štetnog utjecaja zaslona na kapacitet učenja i vid učenika.

Prema smjernicama Sveučilišta u Južnom Walesu navedenim u izvješću pod nazivom Smjernice za audio-vizualno podučavanje i nastavni prostor, dno zaslona ne smije biti postavljeno na visini manjoj od 1,2 m od poda. Minimalna udaljenost mjesta u prvom redu i zaslona treba biti dvostruko veća od visine zaslona. Minimalna širina zaslona mora biti jednaka udaljenosti između najbližeg gledatelja i zaslona. Maksimalni vodoravni kut gledanja mora iznositi 45 stupnjeva, a okomiti 30 stupnjeva.

Smjernice propisuju čak i vrstu informacija koja se u učionicama može prikazivati na zaslonima. Općeprihvaćeno pravilo 4-6-8 temelji se na preporukama istraživačkih i regulatornih tijela i propisuje kako se gledatelj koji je najudaljeniji od zaslona treba nalaziti na okomitoj udaljenosti od zaslona pomnoženoj s 4-6-8, ovisno o zadatku u tijeku. „Pasivno gledanje” (npr. gledanje videozapisa) može se obavljati s najveće udaljenosti, slijedi „detaljno gledanje” (npr. čitanje ili prezentacija sadržaja), zatim „pomno gledanje” (npr. pregledavanje sitnog teksta i sadržaja u tablicama) pri kojem se najudaljeniji gledatelj ne smije nalaziti na udaljenosti većoj od visine zaslona pomnožene s 4.

Prema izvještaju Smart Cube, brojni faktori igraju ulogu prilikom određivanja veličine zaslona, uključujući visinu stropova, duljinu ili širinu prostorije, broj osoba u prostoriji i raspoloživi proračun. Jasno je da sve to prilikom kupnje utječe na donošenje izbora između plošnih zaslona i projektora. Iako za veličinu zaslona ne postoje općeprihvaćeni standardi, već samo smjernice, nepobitna je sljedeća činjenica: što je veći zaslon, učenici će upamtiti i shvatiti više informacija. Sukladno tomu, odgovorne osobe u sektoru obrazovanja, s ciljem ostvarivanja maksimalnog potencijala učenja i minimalnog štetnog učinka na zdravlje, trebale bi češće odbirati projektore umjesto plošnih zaslona. 

Kada se radi o zaslonima projektora – veličina zaista jest bitna.

Više informacija potražite na: www.epson.hr/education

1  Svjetska zdravstvena organizacija (SZO)

2 Nature.com 2015

3Epsonov tehnički list

4 TechNavio, 2016

5The Smart Cube, Epsonovi digitalni zasloni: Veličina zaslona s obzirom na udaljenost,12. kolovoza 2016.