SKU: C13S045009

Težina papira: 205 g/m²

Standard Proofing Paper, 44" x 50m, 205g/m²

Standard Proofing Paper zamišljen je prema potrebama tržišta probnih otisaka na kojemu se sve više upotrebljavaju Epsonovi pisači u spoju s odgovarajućim medijem.