SKU: C13S045115

Format papira: A3+ (329 mm x 483 mm)

Težina papira: 240 g/m²

Broj listova: 100 Listovi

Standard Proofing Paper, DIN A3+, 100 Sheets

Standard Proofing Paper zamišljen je prema potrebama tržišta probnih otisaka na kojemu se sve više upotrebljavaju Epsonovi pisači u spoju s odgovarajućim medijem.