Izjava o privatnosti informacija za marketinške aktivnosti i web-trgovinu tvrtke Epson*

Posljednje ažuriranje svibanj 2023.

Tvrtka Epson brine o vašoj privatnosti i u ovoj izjavi pruža informacije o vašim osobnim podacima kao korisnika, koji se čuvaju u marketinškoj bazi podataka tvrtke Epson, bazi podataka web-trgovine tvrtke Epson i povezanim sustavima koji se odnose na glavno web-mjesto tvrtke.

(Ne morate se registrirati niti davati osobne podatke za uporabu glavnih web-mjesta tvrtke Epson. Jedini podaci koje trebate dati za registriranje jesu vaša adresa e-pošte (i potvrda da ste stariji od 16 godina). Sva ostala polja s podacima prilikom registriranja nisu obvezna).

Koje osobne podatke tvrtka Epson prikuplja i čuva
(Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na identificiranu ili živu osobu koja se može identificirati)

Tvrtka Epson čuva (i čuvat će) osobne podatke koje odlučite pružiti tvrtki, uključujući podatke prilikom registriranja na web-mjesta tvrtke Epson i podatke o interakcijama tvrtke s vama. To uključuje i osobne podatke prikupljene putem kolačića i drugih sličnih alata.

Ti osobni podaci mogu biti:

 • Podaci o identitetu i kontaktni podaci: ime, prezime, poštanska adresa, telefonski broj, adresa e-pošte i način plaćanja.

 • Podaci o kupovini: podaci prikupljeni iz sustava tvrtke Epson u svezi s kupnjama (uključujući nedovršene kupnje) koje izvršite putem stranica web-trgovine na web-mjestima tvrtke Epson.

 • Podaci o marketingu i komunikaciji: vaše preferencije u pogledu primanja marketinških poruka od nas i naših trećih strana te vaše preferencije u pogledu komunikacije.

 • Tehnički podaci: adresa internetskog protokola (IP), vaši podaci za prijavu, vrsta i inačica preglednika, postavke vremenske zone i lokacija, vrste i inačice dodataka preglednika, operacijski sustav i platforma te druge tehnologije na uređajima koje koristite za pristup ovom web-mjestu.

 • Podaci o uporabi: informacije o načinu uporabe našeg web-mjesta.

Voditelj obrade
Epson Europe B.V. voditelj je obrade vaših osobnih podataka.

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam, Nizozemska.

Svrha obrade vaših osobnih podataka od tvrtke Epson
(„Obrada” podrazumijeva bilo koju aktivnost koju Epson i/ili njegove podružnice provode s pomoću vaših osobnih podataka.)

A) Za marketinške aktivnosti

Primarna svrha obrade vaših osobnih podataka kao korisnika od tvrtke Epson jest marketing njezinih proizvoda, kao i izravne marketinške komunikacije s vama (obično e-poštom, telefonom, SMS-om, push obaviješću), što uključuje:

 • vaše identificiranje kada kontaktirate s nama;

 • praćenje vaših preferencija kako bismo vam uštedjeli vrijeme prilikom pretraživanja našeg web-mjesta;

 • obradu vaših zahtjeva za sudjelovanje u marketinškim promocijama;

 • praćenje i bilježenje telefonskih i pisanih komunikacija s vama u svrhe osiguranja kvalitete i usklađenosti te radi obrade vaših pritužbi i upita;

 • utvrđivanje dijelova web-mjesta tvrtke Epson te proizvoda i usluga za koje ste najviše zainteresirani.

B) Za web-trgovinu tvrtke Epson

Primarna svrha u koju će Epson obrađivati vaše osobne podatke je izvedba i bilježenje transakcija (uključujući nedovršene transakcije) s vama putem web-mjesta trgovine tvrtke Epson. Sekundarna svrha obuhvaća:

 • spremanje vaših podataka, preferencija i interesa kako biste uštedjeli vrijeme prilikom uporabe naših web-mjesta, što nam omogućuje prepoznavanje dijelova web-mjesta tvrtke Epson te proizvoda i usluga za koje ste najviše zainteresirani kako bismo ponude prilagodili vama;

 • analiziranje uporabe web-mjesta tvrtke Epson od svih korisnika;

 • praćenje i bilježenje svih oblika komunikacije s vama u svrhe osiguranja kvalitete i usklađenosti te radi obrade zahtjeva upućenih u tim komunikacijama.

Pravna osnova za čuvanje vaših osobnih podataka

A) Legitimni interesi za marketinške aktivnosti

Pravnu osnovu ovih aktivnosti čini potreba za ostvarivanjem legitimnih interesa tvrtke Epson ili tvrtki unutar grupe Epson prilikom provođenja naših marketinških aktivnosti.

B) Izvršavanje ugovora za web-trgovinu tvrtke Epson

Pravnu osnovu ove primarne svrhe čini potreba za izvršavanjem ugovora s vama. Osnovu sekundarne svrhe čini potreba za ostvarivanjem legitimnih interesa tvrtke Epson ili tvrtki unutar grupe Epson prilikom prikupljanja podataka u svezi s tržištima i korisnicima.

C) Posebna privola koju dajete u drugim slučajevima

Ako odlučite dati podatke pored onih čije je davanje tvrtki Epson obvezno, osnovu za obradu tih podataka čini vaša dobrovoljna privola na njihovo davanje. Tu privolu imate pravo povući u svakom trenutku. To možete napraviti upućivanjem pisanog zahtjeva tvrtki Epson na prethodno navedenu adresu ili putem poveznice ContactUsAboutYourData.

U okviru obrade Epson će provoditi određenu automatsku izradu profila i donošenje odluka na osnovu vaših podataka koje čuva kako bi vam mogao prikazivati informacije koje su relevantnije vašim interesima.

Bude li Epson želio obraditi vaše podatke u druge svrhe, najprije će vas obavijestiti o tim drugim svrhama.

Ako date privolu za ovo, Epson će se koristiti vašim osobnim podacima i u svrhe elektroničkih marketinških komunikacija s vama (uglavnom e-poštom, telefonom, SMS-om, push obaviješću), što može podrazumijevati:

 • provođenje anketa i traženje vašega mišljenja o našim proizvodima i uslugama;

 • vaše informiranje o proizvodima i ponudama koji bi vas mogli zanimati;

 • vaše informiranje o promocijama, primjerice besplatnim darovima, natjecanjima i nagradnim igrama;

 • marketinške analize i izradu profila korisnika;

 • pozivanje na događaje.

Osim toga, Epson koristi alate koje nude partneri za oglašavanje (npr. Google) koji mogu prepoznati vaše uređaje i poslati vam reklame. Podaci mogu uključivati ID vašeg uređaja, IP adresu i informacije o vašem pregledniku ili operativnom sustavu ili drugi identifikator u šifriranom obliku. Pružatelji usluga mogu obrađivati podatke u raspršenom ili anonimnom obliku.

Pravnu osnovu ovih svrha čini vaša izričita privola. Privolu na obradu podataka u ove dodatne svrhe možete povući u svakom trenutku (neovisno o vašem pravu nepristajanja na obradu podataka od tvrtke Epson u prethodno opisane opće svrhe) upućivanjem pisanog zahtjeva tvrtki na prethodno navedenu adresu ili putem poveznice ContactUsAboutYourData.

Koliko će dugo Epson čuvati moje podatke za marketinške aktivnosti

Epson će čuvati vaše osobne podatke u razdoblju od dvije godine od vašeg posljednjeg kontaktiranja. Nakon toga može nastaviti čuvati određene podatke, ali samo u anonimnom obliku ili u okviru arhiviranih zapisa.

Osobni podaci mogu se čuvati duže vremena kada su produljena razdoblja zadržavanja predviđena zakonom ili propisima te kako bi se utvrdila, ostvarila ili branila Epsonova zakonska prava.

A) Za web-trgovinu tvrtke Epson

Tvrtka Epson će čuvati vaše osobne podatke u razdoblju od 10 godina. Nakon toga može nastaviti čuvati određene podatke, ali samo u anonimnom obliku ili u okviru arhiviranih zapisa.
Osobni podaci mogu se čuvati duže vremena kada su produljena razdoblja zadržavanja predviđena zakonom ili propisima te kako bi se utvrdila, ostvarila ili branila zakonska prava tvrtke Epson.

Koje osobne podatke Epson dijeli s trećim stranama i prenosi izvan EGP-a

Epson angažira treće strane za provođenje postupaka obrade u njegovo ime. Neki ili svi vaši osobni podaci mogu se otkriti tim trećim stranama, ali ih one smiju koristiti samo u svrhe za koje tvrtka Epson čuva vaše podatke i u skladu s smjernicama tvrtke Epson.

Neki od naših vanjskih trećih strana nalaze se izvan EGP-a pa će njihova obrada vaših osobnih podataka uključivati prijenos podataka izvan EGP-a.

Epson dijeli vaše osobne podatke unutar poduzeća tvrtke Epson. To podrazumijeva prijenos vaših osobnih podataka izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP).

Ako se nalazite u zemlji izvan EGP-a, vaši osobni podaci prenijet će se i u tu zemlju.

Kad god Epson prenosi vaše osobne podatke izvan EGP-a, Epson osigurava sličan stupanj zaštite pri prijenosu provedbom barem jedne od sljedećih zaštitnih mjera:

 • Epson će vaše osobne podatke prenijeti samo u zemlje za koje Europska komisija smatra da pružaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka.

 • Kada Epson dijeli vaše osobne podatke unutar poduzeća grupe Epson ili koristi određene treće strane, Epson koristi modele ugovora za prijenos osobnih podataka u treće zemlje koje je odobrila Europska komisija, a koji osobnim podacima daju istu zaštitu koju imaju u Europi.

Obratite nam se ako želite dodatne informacije o specifičnom mehanizmu koji koristimo prilikom prijenosa vaših osobnih podataka izvan EGP-a.

Sigurnost podataka

Epson provodi sigurnosne mjere za zaštitu vaših podataka i sprječavanje slučajnog gubitka vaših osobnih podataka, njihove uporabe ili pristupa njima na neovlašten način, njihove izmjene ili otkrivanja. Osim toga, Epson daje pristup vašim osobnim podacima onim djelatnicima, posrednicima, izvođačima i drugim trećim stranama na temelju načela „nužnost pristupa”. Oni će obrađivati vaše osobne podatke samo prema našim uputama i podliježu dužnosti čuvanja tajnih podataka.

Epson provodi postupke za rješavanje bilo kojih sumnji na povredu osobnih podataka te će obavijestiti vas i bilo koje važeće tijelo o povredi ako je to zakonski dužan učiniti.

Kontaktiranje službenika za zaštitu podataka tvrtke Epson
Voditelja obrade podataka i njegovog europskog službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati upućivanjem pisanog zahtjeva na:

EDPO
Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
Nizozemska

ili e-poštom na adresu: edpo@epson.eu

Kontaktiranje tvrtke Epson radi ostvarivanja prava

Kao ispitanik čiji se podaci obrađuju imate zakonska prava zatražiti od tvrtke Epson pristupanje, ispravljanje ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka, pravo nepristajanja na obradu, pravo na prenosivost podataka te pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu.

Dostavite tvrtki Epson vaše osobne podatke putem ovog obrasca kako bismo mogli potvrditi vaš identitet. U nekim okolnostima od vas možemo zatražiti dodatne oblike identificiranja, kao što su putovnica ili vozačka dozvola.

U bilo kojem trenutku možete ostvariti svoja zakonska prava upućivanjem pisanog zahtjeva na prethodno navedene kontakte ili putem poveznice ContactUsAboutYourData.

*Imajte na umu da web-trgovina tvrtke Epson nije dostupna u svim zemljama.